Kaubamärgid

Müügitingimused

Üldiste tingimuste kehtivus

Üldised tingimused kehtivad jeva e-poe klientide (edaspidi Klient) ja selle omaniku

JEVABAGS OÜ (edaspidi e-pood) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete

kohta.

Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega

ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega

täiendatud.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja avanti e-poe vahelisi

suhteid väljakujunenud head tavad, toodete lisainfo ja e-poe Kuidas osta juhend ning

Tagastamine ja vahetamine tingimused.

JEVABAGS OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid

ühepoolselt muuta. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse

jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused,

v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

www.jeva.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab

Klient, et ta on tutvunud Müügitingimustega ja on nendega nõus.

Hinnad

E-poe-s www.jeva.ee müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes

kohaletoimetamise kuluta. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse

vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist.

Üle 50€ maksvate ostude puhul on kohaletoimtamine Eesti piires tasuta.

• Omniva kulleri vahendusel Eesti Vabariigi piires - 5,50  €.

• Post24 pakiautomaati 3,30 €

• Post24 pakiautomaadi vahendusel Lätti ja Leetu 6,90 €, üle 80 € ostu puhul tasuta


• SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires – 3,30 €.

• SmartPost OÜ pakiautomaadi vahendusel Soome – 12,96 €, üle 150 € ostu puhul tasuta

DPD Pickup pakipood ja automaat 2,28 €

 

Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. 

Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud

Kohaletoimetamine all.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikanud nupule "Lisa korvi."

Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist

eemaldada.

Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

Tellimuse vormistamiseks läheb klient ostukorvi, kus on näha tema valitud tooted

ning info transpordi kohta.

Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi

Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta

kohaletoimetamine.

Tellimus kinnitatakse, kui klient on tasunud ostu eest kas pangalinki kasutades või

ülekandega JEVABAGS OÜ arveldusarvele.

Tellimus väljastatakse peale tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumist

JEVABAGS OÜ arveldusarvele.

Tellitud kauba eest tasumine

Tellimuse eest saab tasuda tellimuse all olevate pangalinkide kaudu, ülekandega

JEVABAGS OÜ arveldusarvele.

Tellimuse kinnituses on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed,

kuhu tellimus saadetakse.

Samuti on tellimuse kinnituses toodud JEVABAGS OÜ andmed.

Vastutus ja vääramatu jõud

JEVABAGS OÜ vastutab Kliendi ees avanti e-poe poolt käesolevate tingimuste

rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud

juhtudel ja ulatuses.

Klient vastutab www.jeva.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega

tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja

ulatuses.

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta

käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega

viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise

põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

JEVABAGS OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile

tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste

raames.

Kliendi isikuandmete kasutamine

JEVABAGS OÜ kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid Kliendi ostutellimuse

täitmiseks, ega avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele

osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega

ettenähtud juhtudel. JEVABAGS OÜ-l on õigus kasutada Kliendi isikuandmeid

uudiskirja ja reklaam-sõnumite edastamiseks vaid kliendi nõusolekul.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja JEVABAGS OÜ

Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid

reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad

pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu

lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui JEVABAGS OÜ-l õigus

pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Autorikaitse

Kõik jeva e-poe fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigustega ning

nende omavoliline kopeerimine või printimine on Autoriõiguse seadusest

tulenevalt keelatud.