Kaubamärgid

Tagastamine ja vahetamine


JEVABAGS OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient 

ei ole tellimuse kinnituses toodud summat tasunud JEVABAGS OÜ pangakontole 

100% ulatuses 5 tööpäeva jooksul.

Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 

või vahetada teise toote vastu 14 päeva jooksul alates kauba 

kättesaamisest. Selleks tuleb täita tootega kaasas olnud tagastusleht ja 

saata kaup Riia 42-2, Tartu 50405.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis.

Kliendil on võimalus e-poest SmartPOST-i või Post24-ga tellitud kaup meile 14 päeva 

jooksul tasuta tagastada. Paki saab tagastada sama SmartPOST-i uksekoodiga, mida 

kasutasite kättesaamisel või Post24 sms toodud uksekoodiga.

NB! Smartposti ja Post24 tagastatavad kaubad toimetatakse meieni 1x nädalas, 

seega võib kauba jõudmine meieni võtta aega 7 päeva. 

Vahetustoode jõuab kliendini hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba 

jõudmisest meieni. Esimene kord on toote vahetus kliendile SmartPOST-i või Post24-ga 

tasuta. Alates teisest vahetusest tasub kõik postikulud klient.

Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, 

kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest JEVABAGS OÜ poolt.

Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensioonid esitada kahe aasta jooksul 

alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti 

puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu 

peab välja selgitama müüja. 

Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist 

ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha 

tagastamist. 

Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma toote 

tagasi Riia 42-2, Tartu ning lisama tootega kirjaliku avalduse järgneva infoga:

• Kliendi nimi ja kontaktandmed;

• kaebuse esitamise kuupäev;

• tootel ilmnenud defekt;

• JEVABAGS OÜ-le esitatav nõue;

• arve number, millega kaup saadi (võimalusel lisada arve koopia).

Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. 

Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse 

nõuda tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.


Et leida pretensioonile võimalikult kiiresti mõlemaid osapooli rahuldav lahendus, on soovitav defekti

ilmnemisel koheselt võtta ühendust telefoni või meili teel(vt.kontaktandmed).

Juhul, kui kliendi avaldus toote defekti kohta rahuldatakse, hüvitatakse kliendile ka 

defektiga toote tagastamisega seotud mõistlikud postikulud.

JEVABAGS OÜ ei vastuta:

• Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

• Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

• Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Tartu Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.